Janiołek

7 tekstów – auto­rem jest Ja­niołek.

Cha­rak­ter to cho­roba dziedziczna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 maja 2017, 18:22

Umierający za­pał co ja­kiś czas odżywa. Wygląda to jak drgaw­ki ku­ry z niedaw­no ob­ciętą głową. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 marca 2017, 19:30

Jak sam nie za­robisz i oj­ciec ci nie da to PISda. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2016, 19:06

Cza­sem je­dyne co łączy małżonków to wspólny przodek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 grudnia 2015, 15:36

Na sta­re la­ta marzy mi się do­mek, ław­ka i ogródek, żeby było na czym po­sie­dzieć i czym pooddychać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lutego 2015, 18:41

Os­tatni raz kon­takt z ko­bietą miałem w szat­ni. Wy­dawała kur­tki za numerek. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 stycznia 2015, 17:11

Miałem ochotę na ud­ka, ale kuchar­ka wy­ciągnęła kopytka. 

anegdota
zebrała 8 fiszek • 10 czerwca 2014, 14:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

17 października 2017, 21:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st Charakter to cho­roba dzie­dziczna.  

17 października 2017, 21:18Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja jabłko

17 października 2017, 21:05Janiołek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

17 października 2017, 20:47Janiołek wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

17 października 2017, 20:44Janiołek wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

17 października 2017, 20:29Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja jabłko

17 października 2017, 20:21Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja jabłko

17 października 2017, 20:16Janiołek sko­men­to­wał tek­st ja jabłko

17 października 2017, 20:10Janiołek sko­men­to­wał tek­st Są mężczyźni, którym wol­no [...]

17 października 2017, 20:05Janiołek sko­men­to­wał tek­st Nie będę płakać na [...]